skip to Main Content
Lycke Psykologpraksis - Buddingevej 306 - 2860 Søborg

Du kan booke din tid her.:

Onlinebooking

Traume-Psykolog-Søborg

Traume – Årsag og symptomer

Hvad er et traume?

Begrebet ’traume’ stammer fra det græske ord ’τράυμ’ (‘trauma’), der kan oversættes til ’sår’ eller ’skade’. Ordet bruges ofte om negative erfaringer, der skaber lidelse.

Traume er et psykologisk stadie af lidelse, hvor en bestemt begivenhed truer ens egen eller en andens fysiske integritet, hvor man kan opleve hjælpeløshed, rædsel og intens frygtfølelse. Det er altså selve begivenheden, der finder sted, som definerer et traume. Desuden er traumet en fare mod den fysiske integritet, samt ofte også den psykiske integritet. Det der er vigtigt for, om et traume bearbejdes eller udvikle sig til en følelsesmæssig lidelsesfuld tilstand er, de efterfølgende psykologiske reaktioner på begivenheden.

Traumerelateret Komorbiditet 

Tidligere har psykologisk forskning om traumatiske begivenheder fokuseret mest på psykopatologien. Ifølge Calhoun og Tedeschi (1999) er det fordi, at traumatiske begivenheder i mange tilfælde har alvorlige bivirkninger som kan få betydning for mange områder af individets liv. Eftervirkninger ved et traume kan give store konsekvenser som eksempelvis psykiske lidelser heriblandt angst eller depression, der ofte medfører kompenserende adfærd.

Årsager til traumatisering

Traumatiseringens årsag afhænger både af din følelsesmæssige oplevelse af begivenheden, din efterfølgende fortolkning heraf samt oplevelsens kvalitet. Det at begivenheden var uventet, og du derfor var uforberedt er karakteristisk for et traume. Det kan eksempelvis være en ulykke, et voldelig overgreb eller en naturkatastrofe. Dog kan traumet også forårsages af et dødsfald eller en livstruende eller invaliderende sygdom. Situationen skaber en følelse af afmagt og magteløshed som kan være udslaget for en traumatisering.

Psykologiske symptomer på traumatisering

Tegn på traumatisering viser sig som oftest først ved, at man går i chok. I chokfasen er man præget af, at man har svært ved at forstå, det der er sket. Nogle gange kan tanken ”det her er ikke virkeligt” opstå, og man oplever at sindet prøver at benægte situationen. Dette kan også sommetider opleves som følelsesløshed. Desuden kan man få humørsvingninger, hvor særligt vrede irritation, selvbebrejdelser, skyld og skam kan være gengangere. Nogle oplever desuden at angst opstår. Når accepten af hændelsen indtræder, kan man opleve at sorg og håbløshed kan præge ens sindstilstand. Desuden vil nogle have en tendens til at isolere sig, samt få koncentrationsbesvær og forvirring,

Fysiske symptomer på traumatisering

Det er meget forskeligt, hvordan fysiske symptomer opleves. Nogle får mange muskelspændinger, hjertebanken eller oplever søvnløshed og mareridt. Andre rammes af symptomer som rastløshed og uro, eller en enorm træthed.

Hvorledes behandles traume?

Traume kan behandles på flere forskellige måder indenfor det psykologiske felt. Compassion Focused Therapy (CFT) har vist sig at have en virkelig positiv effekt. Ligeledes Emotional Freedom Technique (EFT). Derudover vil behandlingen arbejde med meningsfuldheden af begivenheden. Traume opleves sjældent meningsfyldte, og det er heller ikke meningen at behandlingen skaber en mening med begivenheden. Dog er det vigtigt at arbejde med, hvordan den udløsende begivenhed kan få et meningsfuldt perspektiv i dit eget liv.

 

© Lycke Psykologpraksis

Sygeforsikringen Danmark

giver tilskud til forskellige former for traumatiske begivenheder og oplevelser.

Du kan finde mere information desangående her.

Back To Top