skip to Main Content
Lycke Psykologpraksis - Buddingevej 306 - 2860 Søborg

Tavshedspligt og GDPR:

Tavshedspligten:

”Alle psykologer har tavspligt. Nogle enkelte love forpligter psykologen til ubetinget at bryde tavshedspligten. I de meget få tilfælde skal psykologen derfor ubetinget videregive de nødvendige oplysninger….” Dette ses fx, hvis en dommer afgør, at psykologen til brug for retssager skal udlevere de ønskede oplysninger uden begrænsning. ”Psykologen har også pligt til på en dommers anmodning at afgive vidneforklaring om forhold, der normalt er omfattet af tavshedspligten. Enkelte love kan også indeholde en forpligtelse til at videregive fortrolige oplysninger, hvis psykologen vurderer, at situationen er så alvorlig, at tavshedspligten skal brydes…”, fx hvis en klient overvejer alvorligt at begå selvmord eller hvis børn lider overlast. ”Her er det altså psykologens vurdering af forholdene, der er afgørende.”

For mere info: tryg her

Ethvert brud på tavshedspligten forudsætter en nøje overvejelse og du skal vide at din psykolog, i vores klinik, aldrig vil bryde tavspligten uden at gøre opmærksom på dette først, og selvfølgelig vil være en støtte i processen.

 

Den første gang du kommer i klinikken vil psykologen bede dig om at underskrive en samtykkeerklæring, med de oplysninger du ser på denne side. Det er et lovkrav at oplyse om GDPR-reglerne, når du går til psykolog.

Tavshedspligten og det offentlige rum:

Da din psykolog er underlagt tavshedspligten, hilser din psykolog ikke på dig i det offentlige rum, medmindre du hilser på din psykolog. Så pas på, for din psykolog vil med stor sikkerhed hilse tilbage.

Tavshedspligten i forbindelse med mindreårige:

I forbindelse med psykologisk behandling af en mindreårig vil psykolog Helena Lycke Artland ikke bryde tavshedspligten over for den mindreårige ift. at tale med forældrene, med mindre den mindreårige giver udtryk for et ønske om dette. Brydes tavshedspligten ødelægges den terapeutiske alliance og behandling herefter vil bygge på manglende tillid og ikke have en ønsket effekt. Tavspligten overholdes derfor ift. den mindreårige, medmindre ovenstående problematikker, hvor psykologen er forpligtet til at bryde tavshedspligten forekommer.

Som forældre skal du i klinikken underskrive en samtykkeerklæring, der oplyser dig om dine og dit barns rettigheder i forhold til at gå til psykolog. Begge forældre, samt barnet skal underskrive hos Lycke Psykologpraksis.

Lycke Psykologpraksis tager kun klienter ind i alderen 15+.

GDPR:

Journalføring:

Som psykolog er man lovmæssigt forpligtiget til at føre journal og gemme disse oplysninger forsvarligt i 5 år. Journaliseringen føres kun på papir og opbevares i aflåst arkivskab. Du kan få indsigt i din journal, men der kan ikke foretages ændringer i journalen. Du skal møde fysisk op og underskrive en samtykkeerklæring hvis du ønsker at få en kopi af din sag. Der udleveres ikke til andre uagtet årsagen. Efter fem år bliver data makuleret forsvarligt.

Du kan tilbagekalde dit samtykke til fortsat indhentning af personfølsomme data, hvilket vil afslutte behandlingsforløbet, da psykologer har notatpligt.

Kliniksystem der anvendes i klinikken:

Der anvendes et krypteret kliniksystem, hvorfra påmindelser og kvitteringer sendes. Ligeledes er det fra kliniksystemet at der opgives automatisk til Sygeforsikringen Danmark, hvis du er medlem og ønsker dette.

Back To Top