skip to Main Content
Lycke Psykologpraksis - Buddingevej 306 - 2860 Søborg

Lige nu tilbyder Lycke Psykologpraksis studierabat til nye klienter*.

Pris per session 990,- kr i klinikken, 890,- kr. online terapi.

Tilbuddet gælder IKKE private forsikringer, arbejdsgiverbetaling eller bevillinger fra kommuner/regioner.

*For at være berettiget til studierabatten, skal du være udeboende studerende på en videregående uddannelse. Du bedes medbringe SU-godkendelse ifm. studiet.

Har du været klient hos mig tidligere kan du anvende studierabatten, hvis der er gået to år siden du var hos mig sidst. 

Bestil tid her:

Onlinebooking

Tlf.: 93 94 45 00

Sygeforsikringen Danmark

Er du medlem af Danmark kan det være at du tilskudsberettiget til din behandling. Du kan se om du er berettiget til tilskud fra Sygeforsikringen Danmark her.

Eksamensangst

Nogle studerende oplever eksamensangst. Oplever du eksamensangst, så opsøg en psykolog i god tid inden eksamen, da det kan tage tid at arbejde med det. At være nervøs op til en eksamen og under er en naturlig reaktion.

Nogle gange kan nervøsiteten udvikle sig til reel angst og den naturlige nervøsitet er her blevet uhensigtsmæssig. Overordnet handler angsten om ikke at være god nok, have en frygt for at fejle og nogle gange handler det om oplevelsen af at blive bedømt af andre.

Reducering af eksamensangst er mulig, hvis man modtager kognitiv terapi og videnskabelige undersøgelser har vist gode resultater i denne sammenhæng. Læs mere her

Socialangst

Lavt selvværd lægger som oftest til grund for socialangst. Socialangsten kan opleves så voldsomt, at man undgår sociale situationer. Dette kan igen føre til oplevelsen af isolation og en ond cirkel er opstået.For noglekan socialangsten føre til at de ikke kan gennemføre en uddannelse, for andre, at de ikke tør indgå i et parforhold. Modløshed, tristhed og depression kan være prisen man betaler for at have social angst.

Videnskabelige undersøgelser har vist at kognitiv adfærdsterapi har en god effekt på socialangst.

Ved at arbejde med kognitiv omstrukturering kan du lære at identificere og genkende uhensigstmæssige, automatiske kognitive antagelser, samt hvorledes du kan erstatte disse med mere hensigtsmæssige tanker. Læs mere her

Lavt selvværd

Hvis graden af tanker der sætter spørgsmålstegn ved ens egen formåen, bliver for stor, kan dette føre til lavt selvværd. Lavt selvværd fører oftest til en negativ selvopfattelse, der kan få indflydelse på alle områder af ens liv. Dette kan, i værste instans, føre til oplevelsen af et meget utilfredsstillende liv med meget lidt livskvalitet. Bekymringer og grublerier kan i denne sammenhæng skabe en underliggende stressreaktion.

Mangeårigt lavt selvværd kan for nogle mennesker føre til angstlidelser og depression. For andre kan det endda føret til oplevelsen af at være socialt hæmmet. For at undgå ubehaget, i oplevelsen af det lave selvværd, vil mange begynde at fravælge sociale situationer og hermed isolere.

Den gode nyhed er, at man som udgangspunkt ikke er født med lavt selvværd. Lavt selvværd er en kognitiv konstruktion der, hvis man arbejder med den via kognitiv terapi, kan tæmmes og i sidste instans forsvinde. Man efterlades med oplevelsen af at være god nok, som den man er. Det kræver en del arbejde med sig selv, men kan med en vis ihærdighed opnås, når man ved hvordan. Læs mere her

Præstationsangst

Hvor eksamensangst er mere specifik ift. eksamenssituation, kan præstationsangst være mere diffus og omfatte flere situationer end kun ved selve eksamen. Hvis du oplever præstationsangst, så husk at opsøge en psykolog i god tid, da det krælver lidt tid at bearbejde dette ordentligt.

Præstationsangst kan bl.a. opleves i forbindelse med mundtlig fremlæggelse, præsentere sig for nye grupper eller holde tale. Det kan dog også vise sig i forbindelse med at tage på en date eller måske bare en tur i byen. Denne form for angst kan række udover situationerne, således at den forestående ’præstation’ kan fylde sindet i flere dage eller uger op til en begivenhed.

Nervøsitet eller oplevelsen af spænding, i forhold til situationer hvor man oplever at skulle præstere er en naturlig reaktion, især hvis det er nye situationer og nye mennesker der er involveret. Men nervøsiteten kan vokse sig til en altoverskyggende angst, der således bliver til en egentlig præstationsangst.

Videnskabelige undersøgelser har vist at kognitiv terapi giver gode resultater i behandlingen af præstationsangst. Læs mere her

Rådgivning ift. Studieteknik

At studere er på mange måder et ganske praktisk foretagende. Med kendskab til, hvorledes hjernen fungerer kan man optimere måden, hvorpå man studerer, således at det støtter indlæringen og mindsker stress. Vi bidrager gerne til at støtte dig med gode råd og teknikker i din studietid, samt en studierabat.

Back To Top