skip to Main Content
Lycke Psykologpraksis - Buddingevej 306 - 2860 Søborg

Parterapi

Jeg beklager, men jeg udbyder p.t. ikke parterapi.

parterapi-Psykolog-Søborg

Kognitiv parterapi

 

Hjælp til selvhjælp

Kognitiv parterapi er en terapiform der skaber muligheden for hjælp-til-selvhjælp. Dette således at parterapien vil bidrage til at styrke relationen mellem Jer. Psykologens tilstedeværelse bidrager til at skabe større tryghed, således at begge parter kan føle sig hørt og anerkendt. Herved opstår også muligheden for at lære hinanden bedre at kende.

Formålet med parterapi er ikke nødvendigvis at ændre på ‘den anden’. Det kan dog skabe muligheden for at justere adfærdsmønstre der er uhensigtsmæssige og skabe en dybere forståelse for sig selv, den anden og mekanismerne Jer imellem.

Redskaber

Et af de vigtige parametre i kognitiv parterapi er at give Jer redskaber med hjem, som i kan arbejde. Afhængigt af problematikken vil det være redskaber der har fokus på enten at løse eller at forebygge specifikke problemstillinger. Redskaberne er vigtige for at bryde uhensigtsmæssige relationsmønstre, der kan have grobund i enten tankemønstre, følelser, kropslige reaktioner eller handlemønstre.

Parterapi vil som oftest, udover at bidrage til større forståelse for parforholdets dynamikker, ofte fører til en større selvforståelse.

Mulige problematikker

Uhensigstmæssige adfærdsmønstre kan variere fra parforhold til parforhold. Nedestående liste er ikke udtømmende, men udtryk for de problemstillinger der oftest kan opstå:

 • jalousi
 • skænderier (fx. over oprydning)
 • kronisk sygdom i familien
 • dødsfald i familien
 • abort (frivillig/ufrivillig)
 • dårlige kommunikation
 • vrede
 • utroskab
 • seksuelle problematikker
 • manglende nærhed og gnist
 • tvivl vedrørende kærlighed
 • ensidigt ansvar
 • følelsesmæssig afstand
 • frustrationer

Afklaring

Nogle gange kan der herske stor tvivl vedrørende om man bør blive sammen eller gå hver til sit. Her kan parterapi også være behjælpelig. Parterapi kan være relevant uanset om I overvejer at blive sammen eller gå hver til sit. Der kan fx. være børn involveret i en skilsmisse, hvilket kræver et længerevarende samarbejde efter et brud eller en skilsmisse. Parterapien kan her bidrage til, i et neutralt rum, at skabe den størst mulige og hensigtsmæssige adfærd i hensyntagen til barnet/børnene. Men udover dette kan der skabes en god grobund for det fremtidige samarbejder parterne imellem.

Back To Top