skip to Main Content
Lycke Psykologpraksis - Buddingevej 306 - 2860 Søborg

Hvilke problematikker kan metakognitiv terapi hjælpe dig med?

Metakognitiv terapi (MCT) er en ny og banebrydende terapiform, der er grundlagt af Adrian Wells, professor ved Manchester Universitet. Den bygger på mere end 25 års forskning. Nyere dokumenteret forskning viser, at metakognitiv terapi virker på 80% mod depression.

Metakognitiv terapi virker på tværs af en lang række problematikker, som stress, generaliseret angst (GAD), OCD, socialfobi, præstationsangst, PTSD, depression, borderline, psykoser med videre.

Hvad er metakognitiv terapi?

Ifølge metakognitiv terapi hænger de fleste psykologiske problematikker som eksempelvis angst, depression og stress sammen med den tænkestil, der har med ens metakognitioner at gøre. Denne tænkestil kan ofte relateres til timevis med grublerier, bekymringer, trusselscanning, undgåelse eller andre uhensigtsmæssige mestringsstrategier. Det banebrydende ved metakognitiv terapi er blandt andet, at når vi enten grubler meget over tingene, eller bekymrer os, så er problemet ikke de negative tanker i sig selv, men enten at vi ikke er i stand til at stoppe bekymringerne og grublerierne, eller at vi tror vi er er nødt til at fortsætte med bekymringer og grublerier for at løse vores problemer, hvorved vi får brugt for lang tid på det.

Når symptomerne forsvinder..

Metakognitiv terapi kan give dig værktøjer til at kunne reducere eller stoppe timevis med bekymringer, grublerier eller andre uhensigtsmæssige mestringsstrategier, når du ønsker det. Derved får du kontrollen, så du kan slukke for endeløse tankerækker, når du vil. Ved at lære at tænke mindre, kan du få plads til at leve det liv, som du ønsker dig på mere ubekymret vis, uden at skulle spekulere, analysere og vende og dreje alting. Herved har du mulighed for at få fornyet energi, blive mere fri og glad.

Når klienter er ved at være symptomfri efter behandling med metakognitiv terapi, så er det typisk for dem, at de ikke længere har lyst til at engagere sig i bekymringer eller grublerier. De fleste foretrækker at lade dem ligge, så snart de ved hjælp af MCT er i stand til det. Herved opnår de i mange tilfælde, udover at blive symptomfri, ofte at få bedre hukommelse, blive bedre til at koncentrere sig. Der bliver mere ro og overskud på ”den lange bane”, da der ved at tænke mindre frigives kognitiv kapacitet.

Hos Lycke Psykologpraksis arbejdes der kun med delelementer fra den metakognitive terapi,

Back To Top