skip to Main Content
Lycke Psykologpraksis - Rådhustorvet 7, 2. sal, lok. 28 - 3520 Farum

Du kan booke din tid her.:

Onlinebooking

Kropsbevidsthed-Psykolog-Søborg

Hvad er kropsbevidsthed?

Kropsbevidsthed er et begreb, der dækker over det enkelte menneskes viden om egen krop. Det er evnen til at mærke og sanse sig selv, have kendskab til kroppens ressourcer og begrænsninger og genkende egne behov. Kropsbevidsthed er ikke entydigt defineret, og der findes flere forskellige teoretiske og praktiske anvendelser af begrebet. I denne tekst anvendes en bred definition, der dækker over både fysiske, følelsesmæssige og kognitive aspekter af kropsbevidsthedsbegrebet.

Kropsbevidsthed handler om:

 • Perception og registrering af sansninger og fysiologiske signaler
 • Reaktioner på følelsesmæssige tilstande (ændringer i puls, vejrtrækning m.m.)
 • Registrering af behov (sult, tørst, hvile, aktivitet)
 • Viden om egen krops bevægefunktioner (kravle, løbe, hoppe, bøje, strække osv.)
 • Viden om egen krops bevægemuligheder, styrker og svagheder
 • Viden om egen kropsholdning og brug af kroppen
 • Viden om fysiske og psykiske grænser

Objektiv viden om egen krop

Dette aspekt af kropsbevidsthedsbegrebet er kendetegnet ved en fysiologisk og biologisk indsigt omkring kroppens tilstand, funktioner, muligheder og behov. Kort sagt handler den objektive viden om det, du mærker lige nu. Denne viden opnås gennem perception og bevidst bearbejdning af kroppens signaler og sanseindtryk. Det kan for eksempel være information omkring musklernes spændingstilstand, kroppens dimensioner og fysiologiske reaktioner på følelsesmæssige tilstande. Den indbefatter også viden omkring kroppens bevægefunktioner og bevægemuligheder samt information omkring basale fysiologiske behov som sult, tørst, hvile og aktivitet.

Subjektiv fortolkning af egen krop

Det subjektive aspekt af kropsbevidsthedsbegrebet, der af nogle også betegnes kropsoplevelsen, er relateret til det enkelte individs oplevelsesverden. Det handler om de tanker, fortolkninger og emotioner, der knytter sig til de fysiske sansninger. Hvis man stiller spørgsmålet: ”Hvad mærker du i kroppen?”, kan mennesker svare på mange måder. Vi sanser og mærker alle vores krop på hver vores måde. Ensartede påvirkninger af kroppen kan opleves meget forskelligt fra person til person. Kropsbevidstheden er således farvet af vores personlige oplevelser, erfaringer og erindringer. Flere lag af vores sanser, følelser og tanker er involverede, når vi skal give udtryk for, hvad vi mærker.

Hvorfor er kropsbevidsthed vigtig?

Der er en tæt sammenhæng mellem kropslige og psykologiske fænomener. Fordybelse i kroppens tilstande, muligheder og behov kan for mange være en god indgangsvinkel eller støtte til at arbejde med tanke- og adfærdsmønstre i et behandlingsforløb. Sansningerne og de kropslige signaler er i mange tilfælde en god indikator for både ens fysiske trivsel og psykiske tilstand. Hvis du lærer at mærke kroppen, lytte til dens signaler og forstå dens sprog, er der god mulighed for, at du kan udvikle en øget forståelse for dine ressourcer og behov. Individets bevidste fornemmelse af sig selv, er således et godt fundament for at træffe mere hensigtsmæssige valg og handle i større overensstemmelse med det, man har brug for. En anden vigtig funktion er kroppens evne til at forbinde dig med nuet. Alt, hvad du sanser og mærker, sker netop nu. Ved at rette opmærksomheden mod kroppen kan du således træne din evne til nærvær og bevidst opmærksomhed. Herved kan tanker og følelser komme til at fylde mindre i bevidstheden.

Gavnlige effekter af at arbejde med sin kropsbevidsthed:

 • Øget sanselighed
 • Øget selvfølelse
 • Øget nærvær
 • Større balance mellem krop, følelser og tanker
 • Kendskab til egne behov
 • Kendskab til egne ressourcer, begrænsninger og muligheder
 • Mere hensigtsmæssige handlemønstre – fysisk, psykisk og socialt
 • Større fokus på uhensigtsmæssige vaner og adfærdsmønstre

Hvordan kan man styrke sin kropsbevidsthed?

De fleste mennesker er fra naturens side udstyret med en god kropsbevidsthed. Vi er alle født med en fantastisk evne til at sanse og mærke os selv. Kropsbevidstheden skal dog næres gennem hele livet.  For mange gælder det, at forbindelsen til kroppen bliver mindre tydelig gennem opvæksten, hvilket betyder, at vi generelt bliver dårligere til at mærke efter. Det kræver først og fremmest bevidst opmærksomhed på kroppens signaler og sansninger at genoprette forbindelsen til kroppen. Det kan for eksempel være ved at mærke åndedrættet i ro eller bevægelse, mærke kontakten til underlaget i siddende, liggende eller stående stilling eller noget helt tredje.

Meditations- og afspændingsøvelser, yoga eller blid bevægelse er eksempler på aktiviteter, der kan hjælpe dig til at styrke din kropsbevidsthed.

Back To Top