skip to Main Content
Lycke Psykologpraksis - Buddingevej 306 - 2860 Søborg
Angst-for-edderkopper-Psykolog-Søborg

Du kan booke din tid her.:

Onlinebooking

Angst for edderkopper

At have angst for edderkopper karakteriseres ved at der er en vedvarende og overdimensioneret angst tilstede for edderkopper, næsten uanset størrelsen på denne. Denne angst hører ind under fobi-kategorien og er hyppigt forekommende.

Muligheden for at udvikle angst for edderkopper kan være forhøjet via genetisk disposition eller via social arv/miljø. Har man f.eks. haft personer i nærmiljøet, der har udvist overdreven adfærd i forbindelse med edderkopper, kan dette resultere i at man indlærer angsten for edderkopper. Graden af angstniveauet kan variere. Nogle mennesker oplever endda angstsymptomer ved afbildninger som f.eks. i bøger eller på film, eller endda legetøj. For andre kan selve tanken om en edderkop udløse voldsom frygt. Som regel er man sig ganske bevist om, at ens reaktion er overdreven og uhensigtsmæssig. Samtidig oplever man, at man ikke er i stand til at styre frygten.

Symptomer på araknofobi:

 • Svimmelhed
 • Hjertebanken
 • Øget svedrespons
 • Rysten
 • Besværet åndedræt
 • Kvalme
 • Uro i maven
 • Frygt
 • Nervøsitet
 • Angst
 • Katastrofetanker
 • Undgåelsesadfærd

Hvordan behandles angst for edderkopper?

Der er flere måder at behandle, hvorved angsten for edderkopper kan behandles. Den kognitive adfærdsterapi, har ifl. Videnskabelige undersøgelser vist sig som værende virkelig effektiv. Metoden i arbejdet omhandler bl.a. kognitiv omstrukturering og gradueret eksponering.

Gradueret eksponering

består af eksponeringsøvelser, hvor du gradvist opøver evnen til at nærme dig de oplevelser og situationer der som oftest medfører ubehag for dig. Ved at erfare, at der reelt ikke sker noget slemt i disse situationer, samtidig med at du kan tillade angsten at være tilstede, vil angsten begynde stille og roligt at fortage sig. Fremgangen i forbindelse med eksponering, tager altid udgangspunkt i dig. Dette skal forstås således, at grænsen vil blive lidt ad gangen, i takt med at du er klar til det.

Kognitiv omstrukturering

Omhandler registrering og identifikation af tanker of følelser der er knyttet til angsten for edderkopper. Den øgede bevidsthed omkring, hvad det er der bidrager til at opretholde angsten vil give dig mulighed for at lære og mere hensigtsmæssige tanke- og reaktionsmønstre.

Sygeforsikringen Danmark giver tilskud til psykologbehandling af angstlidelser.

For mere generel information vedrørende angstlidelser klik her.

Back To Top