skip to Main Content
Lycke Psykologpraksis - Buddingevej 306 - 2860 Søborg

Hvad er angst?

 

Mennesket besidder seks grundfølelser. Disse seks følelser er glæde, sorg, overraskelse, vrede, afsky og angst.

Angst udløses fra den del af hjernen der kaldes amygdala og er derfor en fysiologisk reaktion på en oplevet trussel. Amygdala, også kaldet trussel- og alarmberedskabet, er den del af hjernen der i bund og grund skal sørge for vores fysiske overlevelse i forbindelse med farlige situationer i vores ydre omgivelser. Hermed er amygdala det absolut mest essentielle og vigtigste system for vores overlevelse. Eksempelvis kunne det være oplevelsen af at blive truet, være ved at blive kørt ned eller sygdom der truer dit helbred. At reagere med angst er derfor en helt naturlig reaktion.

Den hensigtsmæssige angst

Den hensigtsmæssige oplevelse af angst er derfor i bund og grund oftest positiv. Selv i situationer hvor der ikke forekommer umiddelbar livsfare, som f.eks. hvis man skal til eksamen, kan angsten motivere os til at forberede os på vigtige begivenheder. For at angsten i denne sammenhæng skal være hensigtsmæssig, skal oplevelsen af angst ligge på et lavt til moderat niveau.

Den uhensigtsmæssige angst

Overstiger angsten et moderat niveau, kan det forværre præstationen og her opleves som negativt og forstyrrende for ens livskvalitet. Dette især hvis man oplever angst i forbindelse med situationer, man fra det logiske perspektiv, godt ved ikke er farlige. På trods af at man logisk godt kan erkende at en eller flere situationer ikke er farlige, vil man ofte reagere alligevel. Årsagen til dette er at følelser ikke er logiske og man vil derfor reagere uagtet hvad logikken siger. Holder angsten sig indenfor det lave til moderate niveau kan det forbedre ens præstationsevne.

Vores trussels- og alarmberedskab er et af tre følelsesregulerende systemer vi har i hjernen, og det er det stærkeste system af dem alle. Derudover er trussels- og alarmberedskabet automatiseret, for at vi kan reagere så hurtigt som muligt på ydre trusler, da det sikrer den størst mulige overlevelse. Denne mekanisme kan gøre det rigtig svært, i forhold til selv at skulle bearbejde en eventuel uhensigtsmæssig angst. Heraf vil professionel hjælp til uhensigtsmæssig angst ofte være en nødvendighed.

Du kan booke din tid her.:

Onlinebooking

De oftest forekommende angstsymptomer:

 • Vedvarende bekymringer
 • Muskelspændinger
 • Koncentrationsbesvær
 • Hukommelsesproblemer
 • Ryster
 • Rastløshed
 • Hjertebanken
 • Svimmelhed
 • Sveder
 • Altid forvente det værste
 • Træthed
 • Kvalme
 • Hovedpine
 • Uvirkelighedsfølelse
 • Hyppig vandladning
Psykolog Søborg Angst

Du kan med fordel finde mere uddybende info om angst her på siden eller hos Angstforeningen.

Back To Top