skip to Main Content
Lycke Psykologpraksis - Lyngby Hovedgade 39, 2 t.h. - 2800 Kongens Lyngby

HENVISNINGSTILBUD

Hvis du er henvisningsberettiget, kan du med fordel benytte vores henvisningstilbud på 650,- kr. pr. session de første tre sessioner. Tilbuddet gælder kun for forløb hos:

Psykolog Sara W. S. Jensen 42911502

HENVISNING

Lycke Psykologpraksis er en privat praksis uden sygesikringsoverenskomst. Det betyder at vi ikke har mulighed for at tage imod lægehenvisningen. Vores psykologer Kathrine Henningsen og Sara W. Jensen tilbyder de første tre sessioner til 650,- kr. per session, således at du kan komme i behandling hurtigt hos os, hvis du er henvisningsberettiget. Sidstnævnte er vores vurdering og du behøver derfor ikke at få lavet en henvisning fra din læge, hvis du vælger os.

Hurtig behandling er essentiel så de problematikker man har, ikke bliver forstærket over tid. Jo hurtigere du kommer i behandling desto nemmere og hurtigere vil det lykkes dig at finde afklaring.

Har du en henvisning har du mulighed for at modtage psykologbehandling til nedsat pris hos en psykolog der har sygesikringsoverenskomst. Der er dog rigtig lang ventetid hos psykologer der tager imod lægehenvisningerne. I mange tilfælde drejer det sig om flere måneder og endda nogle med et halvt års ventetid. Sidstnævnte specielt i forhold til kognitive psykologer med ydernummer.

HENVISNINGSKATEGORIER

 • Røveri-, volds- og voldtægtsofre
 • Trafik- og ulykkesofre
 • Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende ved dødsfald
 • Personer, der har forsøgt selvmord
 • Kvinder, der, som følge af misdannelser el.lign. ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 • Personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb
 • Personer med let til moderat depression fra 18 år
 • Personer med let til moderat angstlidelse, herunder let til moderat OCD ml. 18-38 år
Hvis du ønsker at tjekke ventetider til psykologer med sygesikringsoverenskomst kan du gøre det her:

www.psykologeridanmark.dk
www.sundhed.dk

Vær opmærksom på, at ikke alle listede psykologer tager imod henvisning.

*Henvisningstilbuddet kan ikke benyttes sammen med andre tilbud klinikken tilbyder.

Back To Top