skip to Main Content
Lycke Psykologpraksis - Buddingevej 306 - 2860 Søborg

Du kan bestille og afbestille tid her:

Onlinebooking

Den første samtale,

er en smule praktisk og faktuelt orienteret. Hos Lycke psykologpraksis vil psykologen starte med en kort introduktion. Den vil give dig mulighed for lige at lande og få en fornemmelse af din psykolog.

Det er vigtigt at din psykolog derefter får et mere generelt og overordnet billede af, hvor du er i livet lige nu. Dette er vigtigt for at psykologen kan se hvilke ressourcer du har med dig på nuværende tidspunkt. Ligeledes er det vigtigt at du sammen med din psykolog finder ud af hvor du ønsker at fokus skal være ift. din eller dine problemstillinger.

Nogle gange vil psykologen spørge om det vil være ok at tage et par psykologiske tests, f.eks. ved depression, angst eller stress. Ønsker du ikke dette er du velkommen til at sige nej tak. Det at teste giver dog mulighed for fremadrettet at kunne evaluere på om og hvorledes behandlingen har en effekt. Det at kunne følge en fremgang kan være meget motiverende. Ligeledes er det rigtig godt at anvende testene i forhold til, hvis der ingen fremgang er. Så skal der nemlig muligvis lægges en ny strategi.

Psykologen vil, hvis du har det ok med at lave tests, bede om at få lavet en ny test omkring den 6 gang og ved afslutningens forløb.

Hvor meget terapi skal jeg have?

Det kan være virkelig svært at vurdere på forhånd, da der er rigtig mange faktorer der spiller. Den god nyhed her er dog, at det hovedsageligt afhænger af, hvor meget du anvender dine hjemmeøvelser. Jo oftere og mere motiveret du er omkring dine hjemmeøvelser, jo hurtigere vil du få det bedre. Rigtig mange bliver faktisk overrasket over, hvor hurtigt det faktisk er muligt at opleve bedring. Hovedreglen er dog, at jo mere du øver dig, desto færre terapitimer er nødvendige.

Den anden samtale,

giver mulighed for at gå mere i dybden med den problemstilling du har valgt der skal være fokus på. Psykologen vil undersøge mulige årsager til din eller dine psykologiske problemstillinger. Her vil du som oftest også blive introduceret til på hvilken måde transformation vil være mulig.
Det er som oftest også i den anden samtale at det bliver muligt at give dig øvelser med hjem. Hjemmeøvelser / redskaber er en vigtig del af den praksis som Lycke Psykologpraksis udøver. De er vigtige, da det giver dig muligheden for at hjælpe dig selv i dit liv også når psykologen ikke lige er tilstede.
Nogle gange er det også hensigtsmæssigt at få undersøgt din opvækst, for at bearbejde din problemstilling. Det kan dreje sig om at undersøge dit forhold til dine forældre, søskende eller eventuelle traume fra tidligere. Dette er dog ikke altid nødvendigt, idet mange problemstillinger kan løses uden at grave i fortiden.

Når forløbet er ved at være afsluttet,

kan det virkelig svare sig at lave en forebyggelsesplan. En del fravælger denne session for at spare penge. Man har det jo godt nu, så det er vel ikke nødvendigt? Dette er dog meget afhængigt af den problematik man er kommet med. En del oplever nemlig efter en periode, at problemstillingerne kan snige sig ind igen. Dette er ikke i sig selv alarmerende, men kan opleves som sådan alligevel. Her er det virkelig vigtigt, at man kan huske og ved, hvad det kræver af én, således at man ikke træder tilbage på den gamle, automatiserede sti man gik på før man startede i terapi.

Ligeledes anbefales det nogle gange, at behandlingen stille og roligt ebber ud over en længere periode. Dette gøres ved at der går længere og længere imellem sessioner, nogle gange helt op til tre måneder. Dette indtil du er sendt afsted med følelsen af, at du sagtens kan klare det helt alene og ikke vender tilbage til gamle adfærdsmønstre.

Back To Top