skip to Main Content
Lycke Psykologpraksis - Buddingevej 306 - 2860 Søborg

Du kan bestille tid her:

Onlinebooking

Psykolog Søborg Individuel Terapi

Den første samtale,

er en smule praktisk og faktuelt orienteret. Hos Lycke psykologpraksis vil psykologen starte med en kort introduktion. Den vil give dig mulighed for lige at lande og få en fornemmelse af din psykolog.

Det er vigtigt at din psykolog derefter får et mere generelt og overordnet billede af, hvor du er i livet lige nu. Dette er vigtigt for at psykologen kan se hvilke ressourcer du har med dig på nuværende tidspunkt. Ligeledes er det vigtigt at du sammen med din psykolog finder ud af hvor du ønsker at fokus skal være ift. din eller dine problemstillinger.

Nogle gange vil psykologen spørge om det vil være ok at tage et par psykologiske tests, f.eks. ved depression, angst eller stress. Ønsker du ikke dette er du velkommen til at sige nej tak. Det at teste giver dog mulighed for fremadrettet at kunne evaluere på om og hvorledes behandlingen har en effekt. Det at kunne følge en fremgang kan være meget motiverende. Ligeledes er det rigtig godt at anvende testene i forhold til, hvis der ingen fremgang er. Så skal der nemlig muligvis lægges en ny strategi.

Psykologen vil, hvis du har det ok med at lave tests, bede om at få lavet en ny test omkring den 6 gang og ved afslutningens forløb.

Den anden samtale,

giver mulighed for at gå mere i dybden med den problemstilling du har valgt der skal være fokus på.
Psykologen vil undersøge mulige årsager til din eller dine psykologiske problemstillinger. Her vil du som oftest også blive introduceret til, på hvilken måde transformation vil være mulig.
Det er som oftest også i den anden samtale at det bliver muligt at give dig øvelser med hjem.
Øvelserne du får med hjem, skal bidrage til at enten at styrke specifikke strukturer i hjernen i forbindelse med tanker, følelser og krop, og/eller sørge for at du opøver evnen til at genkende uhensigtsmæssige vaner og herved undgå at styrke disse.
Hjemmeøvelser / redskaber er en vigtig del af den praksis som Lycke Psykologpraksis udøver. De er vigtige, da det giver dig muligheden for at hjælpe dig selv i dit liv også når psykologen ikke lige er tilstede.
Nogle gange er det også hensigtsmæssigt at få undersøgt din opvækst, for at bearbejde din problemstilling. Det kan dreje sig om at undersøge dit forhold til dine forældre, søskende eller eventuelle traume fra tidligere. Dette er dog ikke altid nødvendigt, idet mange problemstillinger kan løses uden at grave i fortiden.

Hvor meget terapi skal jeg have?

Det kan være virkelig svært at vurdere på forhånd, da der er rigtig mange faktorer der spiller ind. Gennemsnittet for at arbejde med én problemstilling er ca. 8-12 x. Det kan det dog også gå hurtigere. Nogle klienter kommer igennem deres problemstilling på 4 gange, for andre tager det længere tid.  Det er meget afhængigt af sværhedsgraden, dvs. hvor hårdt ramt du er.

Den god nyhed her er dog, at du selv har indflydelse på forløbet. Du vil nemlig få hjemmeøvelser med hjem, der matcher dig og din problematik.  Jo oftere og mere motiveret du er omkring dine hjemmeøvelser, jo hurtigere vil du få det bedre. Rigtig mange bliver faktisk overrasket over, hvor hurtigt det faktisk er muligt at opleve bedring. Min mangeårige erfaring viser at hovedreglen er, at jo mere du praktiserer derhjemme, desto færre terapitimer er nødvendige.

Min anbefaling er starte op med 3 sessioner 1 x ugentligt. Oftest vil du her have nok redskaber til at arbejde med en problemstilling selv. Derfor vil vi her overgå til hver 14. dag henover ca. 3 sessioner. Efter de første seks sessioner vurderer vi sammen, om du skal fortsætte hver tredje uge, eller eventuelt kun behøver at komme en gang om måneden.

Der er problemstillinger, hvor du godt kan komme en gang om ugen, hvis du ønsker det. Det kan f.eks. være bearbejdning af traume eller sorgprocesser. Jeg vil dog stadig gøre mig umage med at skabe grundlaget for at du selv lærer at håndtere f.eks. en sorgprocess, således at du går styrket ud i livet.

Når forløbet er ved at være afsluttet,

kan det virkelig svare sig at lave en forebyggelsesplan. En del fravælger denne session for at spare penge. Man har det jo godt nu, så det er vel ikke nødvendigt? Dette er dog meget afhængigt af den problematik man er kommet med. En del oplever nemlig efter en periode, at problemstillingerne kan snige sig ind igen. Dette er ikke i sig selv alarmerende, men kan opleves som sådan alligevel. Her er det virkelig vigtigt, at man kan huske og ved, hvad det kræver af én, således at man ikke træder tilbage på den gamle, automatiserede sti man gik på før man startede i terapi.

Nogle foretrækker at stoppe behandlingen helt, når de er nået hertil. Du har jo altid muligheden for at kontakte mig igen, hvis det skulle blive nødvendigt.

Andre vælger at behandlingen stille og roligt ebber ud over en længere periode. Dette gøres ved at der går længere og længere imellem sessioner, alt fra to måneder og helt op til halvt år. Den oftest nævnte årsag til sidstnævnte er fordi klienten kender sig selv godt nok til at vide, at hvis de ikke har en tid, så glemmer de at arbejde med tingene selv. Dette indtil du er sendt afsted med følelsen af, at du sagtens kan klare det helt alene og ikke vender tilbage til gamle adfærdsmønstre.

Andre er virkelig gode til at fortsætte uden at have en bagkant.

I sidste ende er det vigtigt at du mærker efter, hvad der passer til dig og hvad der føles godt for dig, når vi når dertil.

Back To Top