skip to Main Content
Lycke Psykologpraksis - Lyngby Hovedgade 39, 2 t.h. - 2800 Kongens Lyngby

Sygeforsikringen Danmark

Tilskud til individuel session 18 år +

Som aktivt medlem af Danmark i gruppe 1, 2 eller 5, og hvis du er over 18 år, har du mulighed for at få 300,- kr. i tilskud per psykologsamtale. Tilskuddet dækkes bl.a. hvis du har angst, depression eller er ramt af sorg og krise. Du er berettiget til tilskud, hvis du kan genkende din problematik i en af de anførte henvisningskategorier i spalten til højre. Tilskuddet ydes dog maks på 7200 kr. inden for 12 mdr..

Tilskud til individuel session 15 – 18 år

Som aktivt medlem af Danmark i gruppe 1, 2 eller 5, og hvis du er under 18 år, har du også mulighed for at få 300,- kr. i tilskud per psykologsamtale. Tilskuddet dækker her problemstillinger, der ligger ud over de elleve henvisningskategorier, som du kan se i spalten til højre. Tilskuddet ydes dog maks på 2400 kr. inden for 12 mdr..

Det er nemt at anvende dit medlemsskab ad Danmark hos psykolog Helena Lycke Artland, idet beløbet automatisk vil blive indberettet til Danmark.

Sygeforsikringen Danmark

Indberetning til Sygeforsikringen Danmark

Hos Lycke Psykologpraksis er det nemt at anvende dit medlemsskab, du kan dog kun anvende det hos autoriseret psykolog Helena Lycke Artland.  Beløbet vil løbende og automatisk blive indberettet til Sygeforsikringen Danmark, med dit samtykke naturligvis, når du informerer om at du er medlem.

Hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark har du mulighed for at få tilskud til din behandling hos autoriseret psykolog Helena Lycke Artland.

Tidsbestilling:

Onlinebooking

Henvisningskategorier

 • Røveri-, volds- og voldtægtsofre
 • Trafik- og ulykkesofre
 • Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende ved dødsfald
 • Personer, der har forsøgt selvmord
 • Kvinder, der, som følge af misdannelser el.lign. ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 • Personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb
 • Personer med let til moderat depression fra 18 år
 • Personer med let til moderat angstlidelse, herunder let til moderat OCD ml. 18-38 år
Back To Top