skip to Main Content
Lycke Psykologpraksis - Rådhustorvet 7, 2. sal, lok. 28 - 3520 Farum

Du kan booke din tid her.:

Onlinebooking

Lavt selvværd-Psykolog-Søborg

Hvad er lavt selvværd?


Indenfor psykologien omhandler det at have et godt selvværd, et individs evne til at acceptere og anerkende sin egen værdi. Modsætningen hertil finder man i det lave selvværd, hvor man ikke anerkender eller ikke kan eller vil acceptere, at man har værdi, som den man er.

Hvad kan lavt selvværd føre til?

Lavt selvværd har indflydelse på rigtig mange områder af vores psykiske, fysiske, såvel som praktiske liv. Mennesker der lider af lavt selvværd lever livet ud fra en negativ selvopfattelse. Denne negative selvopfattelse kan over tid blive så stærk, at den influerer alle områder af ens liv.

​Resultatet bliver, at man oplever at have et meget utilfredsstillende liv og medfølgende manglende livskvalitet. Dette afleder, at der kan opstå mange bekymringer ift. ens fremtid og livet generelt.
Det kan dog også føre til at man bruger uhensigtsmæssigt meget tid på gruble over fortiden. Begge dele er meget stressfyldt for sind og krop at befinde sig i, og det ses ofte at affektive lidelser (f.eks.. angstlidelser og depression) er en følge af et mangeårigt lavt selvværd. Det lave selvværd kan også for nogle føre til at man bliver eller føler sig socialt hæmmet og begynder at isolere sig eller indtage alkohol eller euforiserende stoffer i specielt i sociale sammenhæng.

Hvorfor får man lavt selvværd?


Årsagen til at man får lavt selvværd er ikke entydig. Hvert menneske har en unik historie at fortælle i denne sammenhæng. Grundlæggende er der dog oplevelser fra ens liv, hvor man ikke er blevet mødt med anerkendelse, forståelse eller medfølelse, der ligger til grund for denne uhensigtsmæssige udvikling. For nogle er det en omsorgsgiver, der har været meget kritisk over for én, man er blevet mobbet som barn eller f.eks. gået ned med stress. Efterfølgende påbegynder man så selv at undlade at møde sig selv med anerkendelse og forståelse, hvorefter den indre kritiker fødes og vokser sig stor og stærk. Sidstnævnte er begyndelsen og årsagen til vedligeholdelse af et lavt selvværd.

Hvad er symptomerne ved lavt selvværd?


Ofte er der en indre insisterende og selvkritisk stemme. Det vi kalder for ‘Den Indre Kritiker‘. Den indre kritiker bidrager med negativt tankeindhold om én selv og ens præstationer.

 • Pleasende adfærd / tendens til at føje sig
 • Man sørger for alle andre, men glemmer sig selv
 • Man sammenligner sig med andre og dommen er som oftest, at de andre er bedre eller mere værd end én selv
 • Svært ved at sige fra
 • Stiller meget høje krav tilsig selv
 • Svært ved at modtage ros, accept og kærlighed fra andre
 • Oplevelse af at andre ikke anerkender én
 • Usikkerhed og skyldfølelse
 • Tænker at man er kedelig eller uinteressant
 • Man kan føle sig som en belastning for sine omgivelser
 • Perfektionisme
 • Tvivl om egne evner
 • Man kan have svært ved at tage beslutninger, af angst for, hvad der det rigtige eller perfekte at vælge

Hvornår skal man søge hjælp?

Spørgsmålet burde i virkeligheden være:
​Hvor længe ønsker du at have et lavt selvværd?

Hvordan behandles lavt selvværd?


Behandlingen af lavt selvværd er altid helhedsorienteret. Det er rigtig vigtigt, at arbejde med de kognitive ressourcer vi alle besidder qua opbygningen af vores hjerne. Det er dog også rigtig vigtigt, at arbejde med at udvikle og styrke de følelsesregulerende systemer, der kan modstå og hele den indre kritiker. Derfor arbejdes der altid ud fra en psykologisk medfølende tilgang og du vil få redskaber til omstrukturering af dine nuværende tankemønstre.

​Du har mulighed for at arbejde med dit selvværd via individuelle sessioner.

Back To Top