skip to Main Content
Lycke Psykologpraksis - Rådhustorvet 7, 2. sal, lok. 28 - 3520 Farum
Psykolog-Søborg-Angst

Du kan booke din tid her.:

Onlinebooking

Faktaboks om Generaliseret Angst

 • Det anslås, at forekomsten af generaliseret angst er ca. 3 % i den vestlige verden
 • De fleste får aldrig stillet diagnosen
 • Lidelsen debuterer ofte tidligt i livet
 • Op mod 50% beretter om, at de har haft gener siden barndommen
 • Lidelsen er hyppigst hos kvinder
 • Kognitiv terapi har vist sig at have en god effekt ift. behandling

Hvad er generaliseret angst?

Generaliseret angst er en psykisk lidelse karakteriseret ved øget bekymringstendens og ængstelighed overfor dagligdagens begivenheder og problemer. Lidelsen er forbundet med et højt niveau af kropslig uro og anspændthed.

Det centrale omdrejningspunkt for generaliseret angst er, at der er tale om en vedvarende angst, som har været dominerende i mere end 6 måneder, og som er generaliseret – dvs. knyttet til mange af livets aspekter. Angsten er således ikke begrænset til specifikke situationer eller omstændigheder, men er derimod mere fritflydende og diffus.

For personen med generaliseret angst fylder tanker og bekymringer omkring både en selv og ens nærmeste uforholdsmæssigt meget i bevidstheden.

Tankerne kan f.eks. handle om frygt for sygdom eller ulykke, bekymringer omkring økonomiske vanskeligheder, jobforhold, forhold til andre m.m..

Alle mennesker oplever fra tid til anden bekymringer, men ved generaliseret angst har disse taget overhånd i sådan en grad, at personen er mærkbart påvirket og med væsentligt reduceret livskvalitet til følge.

Hvordan behandles generaliseret angst?

Kognitiv behandling er en terapiform, der ifølge videnskabelige undersøgelser har vist sig at have en meget stor effekt til behandling af generaliseret angst.

Der arbejdes i terapien med at afdække hvilke situationer og tankemønstre, der er forbundet med en høj grad af bekymring og ængstelse og hvilke handlinger, der er med til at vedligeholde bekymringerne. En vigtig del af terapien er at blive bevidst om, at bekymringerne er ude af proportioner og ikke fører noget positivt med sig, men netop forstærker angsten. Du får gennem terapien redskaber til at håndtere angsten ved at lære nye og mere hensigtsmæssige tanke- og reaktionsmønstre.

Hvad er symptomerne på generaliseret angst?

Symptomerne kan variere i grad og intensitet.

Fysiske symptomer

 • Muskelspændinger
 • Svimmelhed
 • Hjertebanken
 • Øget svedrespons
 • Rysten
 • Kvalme
 • Uro i maven
 • Besværet åndedræt

Psykiske symptomer

 • Nervøsitet
 • Ængstelse
 • Rastløshed
 • Anspændthed

Afspændings- og vejrtrækningsøvelser

Som supplement til den kognitive terapi kan du også blive introduceret for åndedræts- og vejrtrækningsteknikker, der kan hjælpe til at mindske uro og anspændthed.

Denne angstlidelse har været studeret i mange år, og man ved nu ganske meget om, hvordan det opleves, og hvad der kan gøres ved det. Og med den viden har du gode muligheder for at få det bedre.

Hvorfor får man generaliseret angst?

Det vides endnu ikke med sikkerhed, hvorfor nogle mennesker udvikler denne lidelse. Forskning indenfor området peger dog på, at biologiske faktorer, dvs. individets genetiske disposition, spiller en rolle. Sårbarheden overfor at udvikle generaliseret angst er således medfødt hos nogle mennesker. En anden kendt risikofaktor er den miljømæssige disposition, dvs. de rammer og vilkår, man er opvokset under.

Sygeforsikringen Danmark giver tilskud til psykologbehandling af angstlidelser.

For mere generel information vedrørende angstlidelser klik her.

Back To Top