skip to Main Content
Lycke Psykologpraksis - Buddingevej 306 - 2860 Søborg

Du kan booke din tid her.:

Onlinebooking

Sygeforsikringen Danmark

giver tilskud til psykologbehandling af depression.

Faktaboks om fødselsdepression hos mænd

 • Fødselsdepression kan ramme både kvinder og mænd
 • Ca. 6%-13% oplever en fødselsdepression
 • mellem 4000 og 5.000 fædre rammes af en fødselsdepression hvert år
 • Indenfor de første seks uger efter fødslen kan symptomerne opstå
 • I gennemsnit varer en ubehandlet fødselsdepression varer 7 måneder
 • Ved ny graviditet og fødsel er der fundet en øget risiko på 25% f
 • Fødselsdepression kan behandles effektivt med kognitiv terapi

 

Kilde: sundhed. dk

Hvad er en fødselsdepression?

En fødselsdepression er en tilstand, der kan opstå hos både mænd og kvinder i forbindelse med graviditet og fødsel.

Tilstanden kendetegnes ved mange af de samme symptomer som for depression generelt og kan spænde fra let til svær depression. Typiske symptomer på fødselsdepression er manglende glæde, nedtrykthed og en stærk følelse af meningsløshed. Nogle forældre føler nedsat eller ingen glæde ved det lille barn, hvilket ofte ledsages af følelser af skyld og skam og oplevelsen af at være en dårlig forælder.

Angst og tvangstanker er hyppigt forekommende ved denne type depression. Særligt panikangst, der indebærer pludselige angstanfald karakteriseret ved voldsomme fysiske symptomer og en intens angst for at miste kontrollen, blive sindsyg eller dø. Tvangstankerne, der kan være meget pinefulde og skræmmende, er typisk centreret omkring frygten for at gøre sit barn fortræd. Tankerne opleves som urimelige, men bliver alligevel ved med at dukke op i ens bevidsthed.

Det kan være rigtigt svært at tale åbent om de udfordringer, man står overfor i den nye rolle som forælder. Da der findes gode muligheder for effektiv behandling, er det dog vigtigt at søge hjælp. Det første skridt i behandlingen er at indrømme, at man er ramt af tilstanden overfor både sig selv og ens nærmeste.

Hvordan behandles fødselsdepressioner?

Kognitiv adfærdsterapi har vist gode resultater til behandling af fødselsdepression og anbefales af Sundhedsstyrelsen som den mest effektive behandlingsform.  Hos nogle kvinder vil tilstanden klinge af over tid, men en ubehandlet fødselsdepression kan i nogle tilfælde vare i flere måneder eller år. Jo hurtigere du søger hjælp, des hurtigere vil du komme igennem depressionen.

Et kognitivt behandlingsbeløb består af en række samtaler, hvor du i samarbejde med din psykolog undersøger, hvilke tanke- og adfærdsmønstre, følelser og kropslige fornemmelser, der opstår i forbindelse med situationer, du oplever som belastende. Du vil blive klædt på, til bedre at kunne håndtere de svære situationer og få redskaber til at håndtere angst og tvangstanker.

Kognitiv terapi kan også bruges til at forebygge nye depressive episoder i forbindelse med fremtidig graviditet og fødsel.

Hvad er symptomerne på fødselsdepression?

Symptomerne på fødselsdepression er mange af de samme som ved andre typer af depression, men angst og tvangstanker er hyppigt forekommende ved denne tilstand. Nogle kvinder oplever de første tegn på depression allerede i graviditeten, men oftest kommer symptomerne til udtryk indenfor de først seks uger efter fødslen. Selvom fødselsdepressioner har en række fællesnævnere, kan symptomerne variere fra kvinde til kvinde.

Tegn på fødselsdepression hos kvinder:

 • Humørsvingninger
 • Nedtrykthed
 • Nedsat energi / svær træthed
 • Forøget grådtendens
 • Søvnløshed
 • Øget eller nedsat appetit
 • Hukommelses- og koncentrationsbesvær
 • Tvivl på ens evner som mor, selvbebrejdelser og skyldfølelse
 • Frygt for at komme til at skade sit barn
 • Selvmordstanker eller tanker om død

Hvad kan en fødselsdepression føre til?

Ubehandlede fødselsdepressioner kan resultere i kroniske forløb med tilbagevende depressioner. Ved længerevarende depressioner er der risiko for, at man som mor kommer til at lægge afstand til sit barn, hvilket kan medføre en svagere tilknytning mellem mor og barn.

Hvilke årsager og risikofaktorer er der ved fødselsdepression?

En fødselsdepression udløses af den belastende begivenhed, det er at blive mor. Risikoen for at udvikle en depression er dog i høj grad bestemt af forskellige biologiske faktorer og psykosociale forhold, der hver især er medvirkende til at øge den enkelte kvindes sårbarhed overfor tilstanden. Nedenfor er listet nogle af de mest almenkendte risikofaktorer:

Biologiske risikofaktorer:

 • Tidligere depressioner
 • Tilfælde af fødselsdepression hos den nærmeste familie
 • Lav fødealder

Psykologiske risikofaktorer:

 • Problemer i forholdet til faderen
 • Stressfyldte livsbegivenheder kort før eller under graviditeten
 • Komplikationer under graviditet eller fødsel

Sociale risikofaktorer:

 • Ringe social støtte
 • Lav social status
 • Arbejdsløshed
Fødselsdepression-Kvinder-Psykolog-Søborg
Back To Top