skip to Main Content
Lycke Psykologpraksis - Buddingevej 306 - 2860 Søborg

Faktaboks om Eksamensangst

 • Eksamensangst er en tilstand, der indebærer en markant angst i eksamenssituationer
 • Eksamensangst er tæt beslægtet med præstationsangst
 • Eksamensangst er ikke en psykiatrisk diagnose
 • Kognitiv terapi har vist sig at have en god effekt til at reducere graden af eksamensangst

Hvad er eksamensangst?

Eksamensangst er en tilstand karakteriseret ved en voldsom angst i forbindelse med eksamenssituationer eller andre præstationer. Angsten handler overordnet set om frygten for at fejle, ikke at være god nok og for at blive bedømt af andre mennesker.

Det er forskelligt fra person til person, hvordan angsten kommer til udtryk. Mange oplever, at de på det mentale plan er plaget af gentagende og tilbagevendende tanker og bekymringer omkring egen præstation og tvivl på egne evner. Dette ledsages ofte af følelser af skam, magtesløshed og mindreværd. De kropslige reaktioner er ved denne angsttype mange af de samme som for angst generelt.

Symptomerne kan variere i sværhedsgrad og varighed og kulminerer typisk i eksamenssituationen. Angsten er ikke nødvendigvis kun begrænset til selve eksamen, men kan fylde i flere dage eller uger op til. Det er det, man kalder for forventningsangst, og indebærer en ”angst for angsten”. Det er al den nervøsitet og alle de bekymringer, man mærker op til den frygtede præstation.

Adfærdsmæssigt kan der ved eksamensangst observeres forskellige strategier og handlemønstre. Hos nogle studerende ses således en tendens til overspringshandlinger eller undgåelsesadfærd. Dette kan betyde, at eksamensrelaterede aktiviteter udsættes eller helt undgås. Andre derimod presser sig selv uhensigtsmæssigt meget og udskyder vigtige fysiske og psykiske behov.

Langt de fleste mennesker oplever fra tid til anden forskellige grader af nervøsitet og spænding i situationer, hvor de skal præstere. Dette er en naturlig reaktion. Det kan ligefrem være en fordel, da det kan være med til at skærpe opmærksomheden og optimere ens indsats.

En del studerende oplever dog, at nervøsiteten i eksamens- og præstationssammenhænge stiger til så højt et niveau, at den forringer præstationsevnen og medfører fysisk og psykisk ubehag. Er dette tilfældet, har din nervøsitet med stor sandsynlighed udviklet sig til eksamensangst.

Situationer der kan udløse angsten:

 • At holde tale
 • At give en mundtlig fremlæggelse
 • At tage på date
 • At deltage i prøver og eksamener
 • At præsentere sig for en ny gruppe mennesker

Mange oplever, at angsten ikke kun er begrænset til selve den forestående præstation, men at den kan fylde i flere dage eller uger op til. Dette kaldes for forventningsangst og indebærer en ”angst for angsten”. Det er al den nervøsitet og alle de bekymringer, man mærker op til den frygtede præstation.

Symptomerne ved præstationsangst er mange af de samme som for angst generelt. Da tilstanden er forbundet med et stort fysisk og psykisk ubehag, kan den medføre delvis eller total undgåelse af bestemte situationer af frygt for at mærke angsten eller for ikke at leve op til egne krav. Præstationsangst kan herved komme til at stå i vejen for både ens ambitioner og drømme for fremtiden.

Langt de fleste mennesker oplever fra tid til anden forskellige grader af nervøsitet og spænding i situationer, hvor de skal præstere. Dette er en naturlig reaktion. For nogle bliver angsten for at fejle dog så altoverskyggende, at der tale om egentlig præstationsangst.

Eksamensangst_Psykolog-Søborg

Du kan booke din tid her.:

Onlinebooking

Hvad er symptomerne på eksamensangst?

Fysiske symptomer

 • Øget svedtendens
 • Rysten på hænderne
 • Tørhed i munden / synkebesvær
 • Hjertebanken
 • Muskelspændinger
 • Vejrtrækningsbesvær
 • Svimmelhed
 • Kvalme/ ondt i maven
 • Søvnbesvær

Psykiske symptomer

 • Mindreværdsfølelse
 • Nervøsitet og indre uro
 • Skam
 • Usikkerhed
 • Magtesløshed
 • Irritabilitet og frustration

Kognitive symptomer

 • Nedsat koncentrationsevne og hukommelse
 • Tankemylder

Adfærdsmæssige symptomer

 • Handlingslammelse
 • Undgåelsesadfærd
 • Overforberedelse

Hvad kan eksamensangst føre til?

Eksamensangst har først og fremmest betydning for, hvordan du oplever og reagerer i eksamenssituationer og kan herved have indflydelse på, hvordan du klarer dig til eksamen.

Angsten kan også påvirke din generelle trivsel som studerende og i svære tilfælde få

indflydelse på andre områder af dit liv. For nogle kan angsten blive så invaliderende, at det bliver svært at gennemføre en uddannelse.

Hvordan behandles eksamensangst?

Kognitiv adfærdsterapi

Kognitiv behandling er en terapiform, der ifølge videnskabelige undersøgelser har vist gode resultater til behandling af eksamensangst.  Fokus for behandlingen er de tanker, følelser, kropslige reaktioner og adfærdsmønstre, der knytter sig til din eksamensangst. Metoderne til behandling af eksamensangst er mange af de samme som ved præstationsangst. Du vil blandt andet lære at identificere og ændre uhensigtsmæssige tankemønstre og samtidig få effektive redskaber til at forebygge og håndtere din angst. Skyldes angsten bagvedliggende faktorer som perfektionisme eller lavt selvværd, vil der også blive arbejdet med dette i terapien.

Hvad er årsagerne til eksamensangst?

Eksamensangst kan ikke tilskrives en enkeltstående årsag, men skyldes som oftest flere forskellige faktorer. Hos nogle er angsten udtryk for høje forventningskrav til egne præstationer kombineret med stor usikkerhed omkring egne styrker og ressourcer. Angsten kan herved være udtryk for dybereliggende selvværdsproblematikker.

Omvendt kan eksamensangst også være betinget af kulturelle og samfundsmæssige faktorer i form af et stort ydre forventningspres fra uddannelses- eller arbejdsinstitutioner, venner og familie.

Hos andre er angsten opstået som følge af konkrete oplevelser, der kan have bidraget til at give dårlige erfaringer i eksamenssituationer.

Endeligt kan præstationsangst være et resultat af bagvedliggende lidelser som stress, depression og angst.

Sygeforsikringen Danmark giver tilskud til psykologbehandling af angstlidelser.

For mere generel information vedrørende angstlidelser klik her.

Back To Top