skip to Main Content
Lycke Psykologpraksis - Rådhustorvet 7, 2. sal, lok. 28 - 3520 Farum

Du kan booke din tid her.:

Onlinebooking

Perfektionisme-Psykolog-Søborg

Hvad er tegnene på perfektionisme?

 • Konstant stræben efter høje mål og standarder
 • Høj grad af selvkritik
 • Overfokusering på negative aspekter
 • Alt- eller- intet- tænkning
 • Lavt selvværd
 • Utilstrækkelighedsfølelse
 • Idyllisering af andre
 • Stor sårbarhed overfor kritik
 • Trivialisering af komplimenter

Hvad kan perfektionisme føre til?

Det kan være utrolig hårdt arbejde hele tiden at skulle leve op til urealistiske høje krav og standarder og stræbe efter uopnåelige mål. Dette betyder, at der er stor risiko for at perfektionisten kommer på overarbejde både kropsligt og mentalt. Har man hele tiden fokus på krav og pligter, er der ikke meget plads til genopbyggende og glædesfyldte aktiviteter. Måske bliver det endda svært at finde hvile og slappe af. Der opstår uro i kroppen, man bliver træt og stresset og i værste fald udbrændt. Dette ledsages ofte af nedsat kreativitet og produktivitet, og der er herved skabt en ond cirkel. En udpræget, ubehandlet perfektionisme kan også føre til en række forskellige psykiske lidelser og problematikker. Omvendt kan selvsamme lidelser også medføre og forstærke den perfektionistiske adfærd.

Psykiske lidelser og problematikker relateret til perfektionisme:

Din psykolog kan blandt andet hjælpe dig med at:

 • Få en øget viden om karaktertrækket
 • Identificere og ændre automatiserede tanke- og reaktionsmønstre
 • Undersøge kropslige- og følelsesmæssige reaktioner
 • Styrke og øge dit selvværd

Hvordan behandles perfektionisme?

Overdreven perfektionistisk adfærd kan som tidligere nævnt medføre en række problemstillinger. I værste tilfælde kan en ubehandlet perfektionisme føre til udvikling af forskellige psykiske lidelser. Behandlingen består af kognitiv terapi, hvor fokus under sessionerne vil være på de tanker, følelser, kropslige reaktioner og den adfærd, der knytter sig til karaktertrækket. Som supplement til den kognitive terapi kan du også blive introduceret for åndedræts- og afspændingsteknikker, der kan mindske indre uro og anspændthed.

Faktaboks for perfektionisme:

 • Perfektionisme er ikke en diagnose eller en lidelse
 • Perfektionisme er et karaktertræk
 • Det vides ikke, hvor udbredt perfektionisme er
 • Der findes forskellige grader af perfektionisme
 • Kognitiv terapi er en effektiv behandlingsform til perfektionisme

Hvad er perfektionisme?

Perfektionisme er et karaktertræk, der indebærer en stræben efter at gøre det allerbedste i alt, hvad man gør. Perfektionismen kan være knyttet til alle aspekter af livet og komme til udtryk under mange forskellige forhold heriblandt arbejde, studie, fritidsaktiviteter, relationer, eget udseende samt boligforhold.

Karaktertrækket kan være en ressource, der bidrager til en fremstræbende og ambitiøs adfærd og motiverer personen med perfektionisme til at gøre sig umage og indfri sine mål. En vis grad af perfektionisme er på mange måder en god egenskab, hvor det at ville gøre tingene godt er en styrke fremfor for eksempel ligegyldighed eller dovenskab. Er man samtidig i stand til at nyde arbejdsprocessen, opleve glæde og tilfredshed ved resultatet og acceptere eventuelle fejl, kan perfektionismen have en positiv indflydelse på ens liv.

Perfektionismen kan dog have taget overhånd i sådan en grad, at den griber uhensigtsmæssigt meget ind i mange af livets områder med væsentlig reduceret livskvalitet og livsglæde til følge. Denne type perfektionisme er kendetegnet ved meget høje, selvpålagte standarder og krav, der  oftest er umulige at indfri og typisk medfører en række negative konsekvenser for både personens fysiske og psykiske trivsel. Perfektionismen kan også gribe ind på den sociale arena og påvirke forholdet til andre mennesker i uhensigtsmæssig retning.

Ønsket eller kravet om det perfekte medfører ofte kritiske og fordømmende tanker omkring egne handlinger og præstationer kombineret med en overdreven bestræbelse på at undgå fejl. Fokus kommer herved til at være rettet mod negative forhold fremfor på, hvad der rent faktisk går godt og er lykkedes. Et af perfektionismens særligt problematiske aspekter er, at selvværdet ofte kobles til personens evne til at indfri sine mål og imødekomme egne standarder og krav. Der kan herved hurtigt dannes fejlslutninger om, at man ikke er noget værd, hvis man fejler.

Årsager til perfektionisme?

Det vides ikke med sikkerhed, hvad der forårsager det perfektionistiske karaktertræk. Forskning indenfor området peger på, at både biologiske og miljømæssige faktorer spiller en vigtig rolle. Karaktertrækket kan således været nedarvet fra tidligere generationer, hvilket betyder, at enten en af dine forældre eller bedsteforældre med stor sandsynlighed har udvist en grad af perfektionisme. Andre forhold som miljøet og de sociale relationers kvalitet i opvæksten synes også at spille en rolle for, om man udvikler karaktertrækket. For eksempel kan en barndom præget af høje krav og forventninger have resulteret i et perfektionistisk selvbillede med en forståelse af, at man skal være perfekt for at blive elsket og accepteret.

Perfektionisme kan føre til præstationsangst, eksamensangst eller social angst

Sygeforsikringen Danmark

giver tilskud til psykologbehandling af angstlidelser.

For mere generel information vedrørende angstlidelser klik her.

Back To Top