skip to Main Content
Lycke Psykologpraksis - Lyngby Hovedgade 39, 2 t.h. - 2800 Kongens Lyngby
Psykolog_Lyngby_Kathrine_Henningsen

Psykolog Kathrine Vigsø Henningsen

Telefon: 21758800

Mail: kvhpsykolog@gmail.com

Hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark kan du muligvis få tilskud til din psykologbehandling.

Læs mere

Om kognitiv psykolog Kathrine Vigsø Henningsen

Tager ikke imod nye klienter.

Du vil møde en nærværende, åben og tålmodig psykolog. I et trygt og fortroligt rum vil vi sammen udforske de emner og psykologiske problemstillinger, som du finder det meningsfuldt at arbejde med. Det er vigtigt for mig, at dine behov og ønsker danner grundlaget for terapien, samt at vores terapeutiske forløb tager udgangspunkt i din specifikke livssituation, og er i overenstemmelse med dine mål og værdier.

 

Lavt selvværd, angst og depression

Tankemylder og bekymringstendenser kræver meget energi, og følelsen af at være fanget i sit eget negative tankspind er både psykisk og fysisk udmattende. Uhensigtsmæssige tankemønstre er ofte med til at skabe og vedligehold lavt selvværd, angst og depression. Med min kognitive baggrund kan jeg give dig brugbare og konkrete redskaber til at komme tankemylderet og bekymringerne til livs.

 

Alvorligt syg eller pårørende til alvorlig sygdom

Rehabiliteringspsykologi er mit speciale. Det er et felt indenfor psykologien, hvor de psykologiske og sociale følger af kronisk eller længerevarende sygdom er i fokus. Jeg har et dybdegående kendskab til de psykosociale problemstillinger, der ofte opstår, hvis man enten selv bliver ramt af alvorlig sygdom eller er pårørende til en, der er ramt af alvorlig sygdom. Forandringer i ens identitet, selvbillede og nære relationer samt sorg over tabet af det liv man kendte før sygdommen, er problematikker, som jeg kan støtte dig i at italesætte og håndtere.

Om databeskyttelse:

 EU har vedtaget en ny datalov, gældende for alle i EU, der behandler dataoplysninger. De nye regler skal sørge for at beskytte den individuelle borger i forhold til personfølsomme data. Vi anbefaler derfor, at du, når du kontakter os via mail, ikke sender personfølsomme oplysninger, som f.eks. mentale eller fysiske helbredsoplysninger. For optimal beskyttelse anbefaler vi at du kontakter os telefonisk.

Curriculum Vitae for kognitiv psykolog Kathrine Vigsø Henningsen

Kognitiv Psykolog Lyngby (2019-)

Kræftens Bekæmpelse (2018-2019)

Angstforeningen (2018-2019)

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland (2018)

Cand. Psych. fra Aalborg Universitet Specialist i Rehabiliteringspsykologi

Back To Top