skip to Main Content
Lycke Psykologpraksis - Lyngby Hovedgade 39, 2 t.h. - 2800 Kongens Lyngby
Psykolog_Lyngby_Sara_Welling

Psykolog Sara Welling Shipman Jensen

Telefon: 42911502

Mail: psykologwelling@gmail.com

Curriculum Vitae for kognitiv psykolog Sara Welling Shipman Jensen

Curriculum Vitae for psykolog Sara Welling Shipman Jensen

2019- Kognitiv Psykolog Lyngby

2016-2019 Forskningsassistent på FOCUS-projektet

2017-2017 OPUS Hvidovre & Valby

2016-2017 Individuel terapeut hos Frit Sind. Medforfatter på Frit Sinds dagbogshæfte.

2016-2017 Forskningsassistent hos WARM projektet.

2016-2016 Center for Angst

Psykolog (cand.psych.) fra Københavns Universitet med speciale i jalousi.

Om kognitiv psykolog Sara Welling Shipman Jensen

Tager ikke imod nye klienter p.t..

Parforhold/Jalousi:

Jeg tilbyder højt kvalificeret hjælp til at forstå og behandle jalousi i parforhold, eftersom det er mit speciale område. Min store viden kan benyttes til at tilrettelægge behandlingen individuelt, så den tilpasses netop din jalousiproblematik. Jalousibehandling er relevant uanset, om din jalousi forekommer begrundet eller ubegrundet. Jalousiproblematikken kan både gribes an individuelt eller gennem parterapi.

Tilknytning og relationelle problemstillinger:

Tilknytning senere i livet baseres på en skabelon for, hvordan din tilknytning var til dine tidligere omsorgspersoner. Problemer hermed kan komme til udtryk i nuværende relationer, hvor du måske er bange for at binde dig følelsesmæssigt eller blive forladt. Terapeutisk kan man være opmærksom på, hvordan du er tilknyttet, og hvordan din tilknytningsstil kan gøres mere tryg. Jeg vil blandt andet støtte dig i udforskningen af egne grænser og behov, så du kan udtrykke disse udenfor terapien.

Opvækst- og livsvilkår:

Du kan altid tale med mig om de opvækst-og livsvilkår, der har været svære. Opvækst- og livsvilkår kan nemlig skabe problemer senere i livet, som kan være problematiske at håndtere alene. Det kan blandt andet medvirke til relationelle problemer såsom vrede, dårligt selvværd eller uhensigtsmæssige strategier som f.eks. misbrug. Det hænger ofte sammen med senere tilknytningsproblemer, hvor frygten eller smerten ved tilknytning i nære relationer, den skal rummes i terapeutiske rammer.

Selvværdsproblematikker:

Stiller du ofte urimelige krav til dig selv, fordi du har en grundlæggende følelse af, du ikke er god nok? Så har du måske en selvværdsproblematik. Disse uhensigtsmæssige tankemønstre kan udforskes i det terapeutiske rum, så du kan få et mere positivt- og nuanceret syn på dig selv. Dette kan medføre nye handlemuligheder, fordi du stiller mere selv-medfølende og realistiske krav til dig selv i fremtiden.

Misbrugsproblematikker:

Det er ofte et symptom på andre psykologiske problemstillinger såsom f.eks. angst, når man har et misbrug. Du kan gennem terapien få en større forståelse af baggrunden for dit misbrug, så vi kan tilrettelægge den rette behandling. Det kan altså være omkringliggende problematikker, der gør selvmedicinering føles nødvendig for dig, så disse vil blive inddraget i terapien. Du vil få værktøjer til at ændre tanke- og adfærdsmønstre, så du kan befries for de psykiske, fysiske og sociale konsekvenser, som misbrug ofte medfører.

Pårørende til psykoselidelser:

Jeg har et stort indblik i- og forståelse for problematikker omkring psykoselidelser, da jeg har mangeårig psykiatrisk erfaring indenfor psykoseområdet. Dette kan være relevant for dig, hvis du er pårørende til en patient i psykiatrien, da jeg kan afholde pårørendesamtaler. Jeg forstår både, hvilke udfordringer du som pårørende kæmper med, og jeg kan samtidig hjælpe med at forklare det symptombillede, der kan være svært at være vidne til.

Angst:

Du kender følelsen af angst, når du frygter eller bekymrer dig om fremtidige hændelser eller en specifik situation. Dette er naturligt sommetider, men angsten kan blive så overdreven, den bliver livshæmmende i din hverdag. Kognitiv behandling er effektiv, hvis angsten er blevet invaliderende for dit liv. Du kan gennem terapi få viden om dine følelser, tanker, kropslige reaktioner og adfærd, der er forbundet med din angst. Jeg vil inddrage de nyeste kognitive metoder, så du får værktøjer til at udfordre og håndtere problematikken

Sygeforsikringen Danmark:

Hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark kan du muligvis få tilskud til din psykologbehandling.

Læs mere

Om databeskyttelse:

 

 EU har vedtaget en ny datalov, gældende for alle i EU, der behandler dataoplysninger. De nye regler skal sørge for at beskytte den individuelle borger i forhold til personfølsomme data. Vi anbefaler derfor, at du, når du kontakter os via mail, ikke sender personfølsomme oplysninger, som f.eks. mentale eller fysiske helbredsoplysninger. For optimal beskyttelse anbefaler vi at du kontakter os telefonisk.

Back To Top