skip to Main Content
Lycke Psykologpraksis - Lyngby Hovedgade 39, 2 t.h. - 2800 Kongens Lyngby

Psykolog Arzo Shahabi

tager ikke imod nye klienter p.t.

Henvisningstilbud

Psykolog-Lyngby-Arzo-Shahabi-2

Psykolog Arzo Shahabi

Telefon.: 39 48 01 73

Studietilbud:

Psykolog Arzo Shahabi har ligeledes et tilbud for studerende. Er du udeboende studerende på en videregående uddannelse er prisen 790,- kr.

Læs mere

Henvisning:

Hvis du er henvisningsberettiget tilbyder psykolog Arzo Shahabi et henvisningstilbud, hvor de første tre sessioner er 650,- kr. per gang.

Læs mere

Sprog:

Psykolog Arzo Shahabi  har mulighed for at tilbyde terapi på følgende sprog:

Dansk

Engelsk

Dari

Pushto / Pashto

Persisk

Psykolog Arzo Shahabi tager ikke imod nye klienter p.t.

Jeg er optaget af at gøre en forskel for dig gennem terapien. Som psykolog vil jeg derfor møde dig med nærvær og empati. Det vigtigste er nemlig, at du føler dig tryg og forstået. Samtidig er det også vigtigt, at du føler, at du får metoder og nye redskaber med dig fra terapien, som du kan bruge i livet uden for terapirummet.

Som psykolog er jeg er inspireret af forskellige metoder og terapiretninger. Nogle ønsker gennem terapien at fokusere på, hvad de selv kan gøre for at takle udfordringerne her og nu. Her vil det være oplagt med en kognitiv tilgang.  Andre ønsker omvendt hjælp til at forstå, hvordan nutidens problemer er opstået. I samarbejde med dig, vil jeg bestræbe mig på at skræddersy forløbet, så du føler det giver bedst mulig mening for dig.

Jeg tilbyder behandling indenfor følgende områder:

Angst

Selvom det er naturligt engang i mellem at føle angst, kan den også blive overdreven og påvirke din hverdag i en sådan grad, at den tager styringen fra dig. Angst bliver ikke bedre, hvis den ikke behandles, men har oftest tendens til at udvikle sig i negativ retning. Kognitiv behandling er en effektiv måde at udfordre angsten, så du igen tager styringen i dit liv. I terapien kan du få viden om, hvordan angsten har indflydelse på din tækning, følelsesliv, kropslige reaktioner og adfærd. Gennem terapien kan du opnå effektive værktøjer til at håndtere angsten både nu og i fremtiden.

OCD

Tvangstanker er noget alle mennesker oplever engang i mellem. Dog kan nogle mennesker gentagent opleve tvangstanker som opfattes som uønskede eller skræmmende. Det kan fx være tanker ift. hygiejne, sygdom, seksualitet, død mm. Mange oplever så stor angst i forbindelse med disse tvangstanker, at de er nødt til at bruge forskellige former for tvangshandlinger, for at dæmpe angsten. Måske oplever du, at du på grund af tvangstankerne og angsten har udviklet tvangshandlinger, som kortvarigt dæmper angsten. Disse tvangshandlinger kan dog blive så tidskrævende, at det påvirker din dagligdag og relationer. Kognitiv adfærdsterapi er en effektiv måde vi sammen kan finde roden til dine tvangstanker, så du kan tage kampen op mod angsten.

Relationer – Opvækst og livsvilkår

Uheldige opvækst- og livsvilkår kan have påvirket dit nuværende liv. Oplever du problemer som for eksempel intens vrede, dårligt selvværd, følelsen af tomhed eller problemer i forhold til at knytte dig i nære relationer, kan der være tale om personlighedsproblematikker. I terapien kan vi sammen trygt og fordomsfrit udforske og finde kernen i dine udfordringer. Sammen kan vi i terapien bedre forstå dig og finde alternative hensigtsmæssige copingstrategier, som vil hjælpe dig i både sociale relationer og personlige mål.

Mellem to kulturer

At leve mellem to kulturer kan nogle gange medføre udfordringer. Oplever du, at det er svært at navigere mellem to forskellige kulturer eller mærker du udfordringer i forhold til din egen identitet og selvforståelse, kan vi i terapien udforske svære emner som fx oplevet diskrimination, identitetskriser, kærlighed, det at være minoritet mm.

PTSD

Angst er også et symptom ved PTSD (posttraumatisk stressreaktion). Som navnet antyder, kan PTSD komme som følge af forskellige former for traumatiske oplevelser. Ved PTSD vil du måske udover angsten også opleve søvnproblemer, mareridt eller følelse af enten skam eller skyld. I terapien kan vi således opsøge den traumatiske oplevelse under trygge rammer. Ved at bearbejde traumet, kan du lære at leve med den traumatiske oplevelse, uden at den tager magten fra dig.

Derudover tilbyder jeg behandling ift.:

  • Selvværd
  • Bekymringstendenser
  • Personlighedsproblematikker
  • Ung og identitet
  • Skyld og skam
  • Relationelle udfordringer

Eftersom det er meget vigtigt for mig, at mine klienter har oplevelsen af, at der er fokus på dem og at de får de rette værktøjer til at løse deres problemer, modtager jeg løbende supervision af erfarne psykologer. Dette gør jeg for at kvalitetssikre mit arbejde og for at dygtiggøre mig inden for feltet. Jeg er uddannet psykolog (cand.psych.) fra Aarhus Universitet i 2019.

Om databeskyttelse:

 

 EU har vedtaget en ny datalov, gældende for alle i EU, der behandler dataoplysninger. De nye regler skal sørge for at beskytte den individuelle borger i forhold til personfølsomme data. Vi anbefaler derfor, at du, når du kontakter os via mail, ikke sender personfølsomme oplysninger, som f.eks. mentale eller fysiske helbredsoplysninger. For optimal beskyttelse anbefaler vi at du kontakter os telefonisk.

Back To Top